Oceany.org

 

Kondycja fizyczna raf koralowych stanowi o biologicznych regułach środowiska wodnego

Spora część literatury ekologicznej koncentruje się na skutkach oddziaływania człowieka na ekosystem danego regionu, siedliska zwierząt czy poszczególnych gatunków. Niestety okazuje się, że wpływ człowieka na świat przyrody jest często negatywny. Czy to będzie wytrzebianie lasów, emisja dwutlenku węgla, zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi lub uprzemysłowienie rybactwa, żeby wymienić tylko kilka, działalność ta ma ogromny wpływ na planetę.

W świecie oceanografii ekosystemy raf koralowych otrzymały szczególny status. Piękny kolor, niesamowite kształty i różnorodność gatunków sprawiły, że koralowce zostały nazwane tropikalnymi lasami oceanów. Korale otrzymały również przydomek "morskich kanarków", ponieważ podobnie jak kanarki, które wykorzystywane przez górników pod ziemią ostrzegają o szkodliwych wyciekach gazów, tak samo koralowce reagują na zmiany warunków środowiskowych, w tym szczególnie na temperaturę i światło.

Kondycja fizyczna raf koralowych
Research vessel moored off a Pacific island survey site.

Foto: Brian Zgliczynski,
www.phys.org

Badania naukowe udokumentowały, bezpośrednie przyczyny skutków zachowań ludzkich na ekosystemy raf koralowych: a kilka z nich to na przykład wydobycie kruszywa, nadmierny odpływ składników odżywczych z dna oceanicznego oraz zabójcze praktyki połowowe. Jednak niewiele firm eksploatujących oceany podjęło kroki aby ograniczyć te działania i przyjrzeć się, jaki wpływ ma obecność ludzi na funkcjonowanie naturalnych systemów raf koralowych jako całości.

To, czego nie wiedzieli zbyt wiele o to sposób wpływają czynniki środowiskowe rafy koralowe braku ludzi. Prawdopodobnie istnieją pewne fizyczne dla kierowców, jak społeczność zdrowe rafa rośnie. Co naturalne fizyczne warunki prowadzą do zdrowych raf w środowiskach nietknięte przez człowieka? Jakie są naturalne biofizycznych relacje w tych ekosystemów?

Ostatnie badania opublikowane w czasopiśmie Ecography dają szerszy pogląd na sytuację. Zamiast szczegółowej identyfikacji negatywnego wpływu różnych dziedzin działalności człowieka, naukowcy zbadali, jakie są naturalne składowe zdrowego ekosystemu raf koralowych. Dzięki tej wiedzy mogli opisać skalę zmian działalności człowieka i sposóbu radzenia sobie ekosystemów tropikalnych raf koralowych.

Dziewicze vs zaludnione

Oceanografowie, we współpracy z Wydziałem ds. Ekosystemów Raf Koralowych z National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) na Hawajach przeanalizowali dane z 39 różnych wysp Pacyfiku. Piętnaście z nich, które są zamieszkałe przez lokalne populacje posłużyło jako przykład "oddziaływania" ludzi na otoczenie. Dwadzieścia cztery odległe, bezludne wyspy stanowiły przykład niskiego stopnia wpływu człowieka.

Do badań wykorzystano specjalistyczny podwodny sprzęt fotograficzny, który monitorował obwód każdej wyspy i dokumentował życie korali i alg każdej rafy - czyli tak zwane zespoły denne. Ponadto, na każdej badanej wyspie zespół wykorzystał meteorologiczne dane satelitarne, które pozwoliły ustalić temperaturę powierzchni morza, natężenie promieniowania słonecznego (miara jasności Słońca), energii fal oraz poziomu chlorofilu (czyli jak wydajna jest morska woda).Niewiele poprzednich badań nie było w stanie udokumentować "naturalnych procesów" zachodzących w populacjach bentosowych [1] na rafach koralowych, ponieważ badania te były zbyt często zaburzone przez wpływ człowieka. Obecne prace były jednymi z pierwszych. Naukowcy z Scripps Institution of Oceanography-based research team odkryli, że skład rafy koralowej został określony przez parametry środowiskowe wyodrębnione w każdym miejscu. Jednak było to możliwe tylko na niezamieszkałych wyspach o niskim wskaźniku oddziaływania na nie człowieka. Wokół tych wysp dało się dokonać pomiarów środowiskowych pokrywy bentosowej. I tak na przykład, pokrywa koralowców jest znacznie bogatsza w cieplejszych, bardziej produktywnych wodach, gdzie częstość anormalnych zdarzeń była niska.

Na zaludnionych wyspach sytuacja była diametralnie inna. Nie udało się bowiem ustalić populacji dennych na podstawie tych samych fizycznych parametrów środowiskowych. Zespół zauważył, że na zaludnionych wyspach zaczęły pojawiać się nowe relacje między populacjami dennymi a resztą tła środowiska naturalnego lub zdolność do wyjaśnienia zmian w populacjach dennych między poszczególnymi wyspami zaginęła.

Rozpad cech biologicznych i fizycznych

Kondycja fizyczna raf koralowych
A degraded reef at a populated island. The stark reality of human presence… and impact.

Foto: Jamison M Gove,
www.phys.org

Znalezione na zaludnionych wyspach denne populacje nie odzwierciedlają już naturalnych systemów fizycznych środowiska. Gareth Williams [2], szef prowadzonych badań i jego zespół określili to zjawisko jako "rozpad biofizyczny" - gdzie naturalne więzi międzybiologiczne (w tym przypadku pokrywa denna składająca się z korali i alg) i fizyczne (temperatura, światło, wydajność i energia fal morskich) zostały zakłócone obecnością i wpływem działań człowieka.

Na podstawie swoich badań Williams zaprezentował kluczowe wartości bazowe identyfikujące przyczyny naturalnej zmienności populacji dennych na Pacyfiku w przypadku braku lokalnych oddziaływań człowieka. Wyniki tych prac dają nam wgląd w strukturę sił ekosystemów na świecie rozwijających się bez ingerencji ludzi. Gareth Williams zwraca także uwagę na fakt, że nie wszystkie rafy wyglądają tak samo; zatem jakiekolwiek plany związane z wykorzystaniem, badaniem lub eksploatacją ekosystemu raf koralowych muszą uwzględniać ich specyficzny, terytorialny kontekst. Co ważne, badania wskazują, że wokół zaludnionych wysp rafa koralowa nie jest określona jednoznacznie przez naturalne otoczenie, ale wpływają na nią inne czynniki: obecność człowieka, a przynajmniej skutki związanych z jego obecnością.

Przypisy:

1. Populacje bentosowe składają się z organizmów, które żyją na dnie oceanu. Organizmy te są znane jako bentosem. Bentos to wszelkiego rodzaju robaki, małże, kraby, homary, gąbki i inne drobne organizmy, które żyją w osadach dennych. Bentos jest podzielony na dwie grupy, organizmy filtrujące i depozytowe. Filtratorzy to np. małże, które filtrują cząsteczki pokarmu ściągnięte z wody. Depozytory pokarmu, to np. ślimaki i krewetki, które połykają lub przesiewają osady i oczyszczają dno z rozkładającej się materii organicznej.

2. Kondycja fizyczna raf koralowych Pochodzący z Wielkiej Brytanii dr Gareth Williams jest oceanografem na University of California w San Diego. Jest również zapalonym nurkiem, gdzie w ciągu ostatnich lat odwiedził liczne rafy całego Indo-Pacifiku. Zajmuje się analizami porównawczymi czynników naturalnych i ludzkich, które wpływają na rafę koralową, strukturami wspólnot korali, ich różnorodnością i elastycznością. Bada przede wszystkim stresory klimatyczne i lokalne wzorce antropogeniczne oddziaływujące na rafę koralową. W jaki sposób brak bezpośrednich oddziaływań człowieka wpływa na odporność rafy koralowej oraz czynniki stresogenne, takie jak: bielenie i choroby. Co to są "naturalne" wzorce przestrzenne korali oraz śledzi populacje ryb rafowych. Obecnie badania dr Garetha skupiają się na rafie Palmyra Atoll w Northern Line Islands.


Na podstawie: www.phys.org
Opracował: Włodek RybickiAkwarystyka morska

Akwarystyka morska

Niezawodny i profesjonalny sprzęt
do akwarystyki morskiej
Oto nasze propozycje
Zobacz »

Akwarystyka morska
« wsteczMorza i oceany

Przyszłość raf koralowych

Eksploatacja oceanów przez człowieka nie pozostaje bez wpływu na stan raf koralowych na śiecie.

Obecnie serwis Oceany.org gromadzi dane i analizuje statystyki celem stworzenia raportu na temat kondycji raf koralowych, zmian w czasie i ewentualnych prognoz.

Wyniki naszych prac będą niebawem zamieszczone na stronach portalu.Polecane przez Oceany.org

Niesamowita podwodna przygoda - siedem filmowych opowieści z siedmiu kontynentówMorza i oceany

Przepiękne fotografie podmorskich głębin - koralowce, skorupiaki, ryby i ssaki morskie. Opisy podwodnego świata

Zobacz